Joutjärven Palloilukeskus on toiminut Lahdessa jo vuodesta 1978. Tarjoamme monipuolisia palloilumahdollisuuksia kaikenikäisille, harrastajista kilpaurheilijoihin. Tervetuloa liikkumaan!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Joutjärven Palloilukeskus Oy
Y-tunnus 0297548-5
Vihdintie 79,
02970 Espoo
nymanjari@outlook.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jari Nyman, nymanjari@outlook.com

Henkilörekisterin nimi
Joutjärven palloilukeskus OY ENKORA-varausjärjestelmän asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella asiakassuhteiden hoitamiseen, suoramarkkinointiin ja muuhun yhteydenpitoon. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää omaan markkinointiin ellei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Rekisteröitävät tiedot
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, asiakkaan toimittamat tiedot, asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, yritysasiakkaan yritystiedot (y-tunnus, osoitetiedot), tekniset tiedot järjestelmän käytöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas ostaa Joutjärven palloilukeskus Oy:n palvelun ja sopimus asiakkuudesta syntyy, kun asiakas varaa kentän verkkosivujen kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä viestiä osoitteeseen nymanjari@outlook.com.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

  • Enkora
    varausjärjestelmän henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan
    talousalueen ulkopuolelle.  


Rekisterin suojaus

A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä
B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastiedot on tallennettu Enkoran varausjärjestelmään. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen ja joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Pyrimme käyttämään asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi. 


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
11.03.2024.

 

REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Joutjärven Palloilukeskus Oy
Y-tunnus 0297548-5
Vihdintie 79,
02970 Espoo
nymanjari@outlook.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jari Nyman, nymanjari@outlook.com

Henkilörekisterin nimi
Joutjärven palloilukeskus OY ENKORA-varausjärjestelmän asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella asiakassuhteiden hoitamiseen, suoramarkkinointiin ja muuhun yhteydenpitoon. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää omaan markkinointiin ellei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Rekisteröitävät tiedot
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, asiakkaan toimittamat tiedot, asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, yritysasiakkaan yritystiedot (y-tunnus, osoitetiedot), tekniset tiedot järjestelmän käytöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas ostaa Joutjärven palloilukeskus Oy:n palvelun ja sopimus asiakkuudesta syntyy, kun asiakas varaa kentän verkkosivujen kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä viestiä osoitteeseen nymanjari@outlook.com.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

  • Enkora varausjärjestelmän henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  


Rekisterin suojaus

A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä
B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastiedot on tallennettu Enkoran varausjärjestelmään. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen ja joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Pyrimme käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi. 


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.03.2024.